Omladina JAZAS-a Požarevac i “NOX computers” u saradnji sa BiS reciklažnim centrom organizovali su akciju prikupljanja stare računarske opreme  “ ‘ajde I Ti ” u petak 11. juna 2010. godine, оd 13  do 18 časova, u centru Požarevaca, kod kafea “Cvetić”. Za tu namenu ispred kafea „Cvetić“ postavljen je zeleni štand i zeleni kontenjer za odlaganje pomenutog otpada, koj je dalje prevežen u BiS na reciklažu.
Kao nagradu za savesno odlaganje otpada na pravo mesto i smanjenja štetnog uticaja na životnu sredinu, građani su dobili sadnicu cveća koje je obezbedilo PD “RIO Kostolac” ili štedljivu sijalicu koje je obezbedio “Elektroluks” Požarevac.
Akcija se realizivoala uz podršku gradske uprave, a u saradnji sa BiS reciklažnim centrom iz Pančeva, koji je sertifikovan od nadležnih institucija u Srbiji za reciklažu elektronskog otpada.