Akcija prikupljanja elektronskog otpada “Reciklirajmo u Kragujevcu” održana 24.juna 2010. godine i omogućila je prvi put da Kragujevčani na legalan način odlože elektronski otpad koji će dalje biti recikliran u BIS Reciklažnom centru.
Nepostojanje propisanih mesta gde građani širom Srbije mogu doneti svoj e otpad koji će završiti u reciklažnim centrima a ne na komunalnim deponijima, naveli su nas na pokretanje akcije”Reciklirajmo u Kragujevcu”. Akcija je obuhvatala postavljanje “zelenog punkta” za odlaganje elektronskog otpada, delenje letaka o štetnosti e otpada kao i mogućnostima na koji način može da se reciklira i prezentaciju knjige “Kućni otpad – od problema do rešenja”, ekologa BIs Reciklažnog centra, Nenada Markovića.