Spoj znanja i iskustva-imamo omladinske delegate u UN, ali i ljude koji ulažu u njih-RTS

“Ovogodišnji omladinski delegati u Ujedinjenim Nacijama su Ivan Filip Kovačević i Tamara Stojković, studenti iz Pančeva i obližnje Omoljice. Pošto je ekologija jedna od glavnih tema kojom će se baviti, kompanija iz Omoljice koja se bavi tretmanom opasnog otpada i reciklažom, odlučila je da ih sponzoriše i pomogne im prilikom putovanja u inostranstvo”. Pogledajte video:

 

Čisto lice Rakovice-7. i 8. oktobar 2017.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u okviru kampanje “Čisto lice Srbije” sprovedena još jedna, izuzetno uspešna akcija. Uz veliku pomoć Gradske opštine Rakovica, volonteri „Moje Srbije“ i radnici Reciklažnog centra „Božić i sinovi“ su, u okviru akcije “Čisto lice Rakovice“, prikupili oko dve tone elektronskog i električnog otpada. Novac koji ćemo dobiti predajom ovog opasnog otpada Reciklažnom centru, biće doniran porodici iz Resnika, koja se nalazi u izuzetno teškoj životnoj situaciji. Kampanju Čisto lice Srbije organizuje udruženje građana „Moja Srbija“ u saradnji sa Reciklažnim centrom „Božić i sinovi“, uz podršku Grada Beograda i Privredne komore Beograda. Osnovni cilj kampanje je podizanje svesti građana o značaju reciklaže otpada za očuvanje životne sredine i ekonomski rast naše zemlje. Zahvaljujući novcu koji dobijamo od Reciklažnog centra za prikupljeni otpad, do sada smo u više navrata bili u mogućnosti da pomognemo građanima i ustanovama u Srbiji. Zahvaljujemo se rukovodstvu Gradske opštine Rakovica na pomoći i saradnji, kao i ostalim opštinama, koje su izrazile spremnost za pomoć i učešće u kampanji. Više informacija o pomenutoj akciji možete pronaći na linkovima: www.MojaSrbija.rs/wp/cisto-lice-rakovice-2/ www.CistoLiceSrbije.com

 

5.Jun-svetski dan zaštite životne sredine

Svetski dan zaštite životne sredine se obeležava svake godine, 5. juna, u više od sto zemalja sveta. Na ovaj dan, ustanovljen još 1972. godine, Ujedinjene Nacije skreću pažnju, vlada država i najšire javnosti na goruća pitanja zaštite životne sredine i potrebu njihovog kontinuiranog rešavanja.

U preko 100 država, na Svetski dan zaštite životne sredine, organizuju se akcije koje imaju za cilj promenu ekološke svesti vlada, privrede i stanovništva u celini, u pravcu odgovornijeg ponašanja prema svom okruženju. U ovim akcijama, svake godine učestvuje više od pola milijarde ljudi. Na ovaj način skreće se pažnja na posledice pojedinih ljudskih aktivnosti koje ugrožavaju život na planeti, kao što su zagađivanje vazduha, voda, uništavanje šuma, nestanak velikog broja vrsta i sl. U Srbiji će tokom Svetskog dana zaštite životne sredine biti organizovane brojne aktivnosti i manifestacije kojima se skreće pažnja najšire javnosti na značaj i potrebu očuvanja zdrave životne okoline.

Srbija reciklira samo deset odsto sijalica godišnje

 

Zbog činjenice da Srbija godišnje uveze oko osam miliona sijalica, od čega oko 90 odsto završi u prirodi, Reciklažni centar “Božić i sinovi” iz Omoljice pokrenuo je akciju prikupljanja sijalica “Pruži ruku prirodi”, kako bi se povećao taj procenat i smanjilo zagađenje koje nastaje zbog nepravilnog odlaganja ove vrste električnog otpada.

Akcijom su obuhvaćene sve osnovne škole u Pančevu, okolnim selima, ali i u opštini Kovin. Tako je po prvi put u školama organizovano i sakupljanje sijalica, pored prikupljanja električnog i elektronskog otpada. Akcija ima ekološki i edukativni značaj, a škole očekuje novčana nadoknada.

Kompanija “Božić i sinovi” je jedini centar u Srbiji osposobljen za reciklažu svih vrsta sijalica. Ima mobilno i statično postrojenje u čiju nabavku je uloženo pola miliona evra. Iako može da preradi godišnje 15 miliona sijalica što zadovoljava i potrebe regiona, kapaciteti ni iz bliza nisu iskorišćeni.

Pored neiskorišćenosti kapaciteta, dodatni problem je  to što se otrovne materije koje se izdvajaju reciklažom sijalica izvoze, pa je to dodatni trošak za kompaniju, i čini ovaj posao neisplativim. Koristi bi bilo jedino ukoliko država ponovo obezbedi podsticajna sedstva od naplate ekološke takes, a do tada recikleri se trude da nađu način da opstanu i nadaju se da će važnost njihovog posla biti prepoznata.

Predložene novine u reciklažnoj industriji

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom održana je juče u Privrednoj komori Srbije. Cilj rasparave bio je da se, kroz razmatranje predloga i razmenu mišljenja, nađu rešenja za uspostavljanje optimalnog i održivog sistema upravljanja otpadom.

Dušan Stokić, sekretar Odbora PKS za zaštitu životne sredine i održivi razvoj istakao je da predloženi Nacrt zakona uvodi značajne novine, zbog mnogih terminoloških  usaglašavanja i usaglašavanja sa Novom okvirnom direktivom o otpadu (2008/98/EC).

Cilj donošenja zakona je otklanjanje neusaglašenosti, nepreciznosti i pravnih praznina koje su uočene tokom primene važećeg. Novi zakon uvodi potpuno nove institute kao što su: „posrednik“ i „trgovac“ otpadom što uključuje i njihove obaveze, zatim „nusproizvod“, njegovu definiciju i način ispunjavanja uslova, „prestanak statusa otpada“ i drugo. Izmenama zakona data je nova definicija „ponovna upotreba“ i „ponovno iskorišćenje otpada“, a posebno su obrađeni tokovi medicinskog i farmaceutskog otpada i njihovi troškovi. Najzad, akcenat je stavljen i na javnost podataka i informacija, kroz uspostavljanje registra upravljanja otpadom, rekao je Stokić.

Državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine Dejan Novaković ukazao je na značaj Javne rasprave i saradnju sa PKS, a posebno u svetlu priprema za skrining za poglavlje 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine.

Tekst Nacrta zakona predstavile su Gordana Petković, Radmila Šerović i Ivana Radosavljević iz Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Nakon prezentacije Nacrta zakona u diskusiji je učestvovalo više od 140 predstavnika privrede, državne uprave i drugih institucija i organizacija.

Javna rasprava će trajati do 19. novembra, a zainteresovana javnost svoje primedbe i sugestije na predloženi tekst može dostaviti u elektronskoj formi PKS – Odboru za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (ljiljana.stankovic@pks.rs) do ponedeljka, 11.11. ili direktno resornom ministarstvu.

Izvor: PKS