Uspešno se nastavlja akcija Recikliraj-misli na budućnost u okviru koje se prikuplja EE otpad od učenika u osnovnim školama iz Pančeva. Aktivnim uključivanjem OŠ “Sveti Sava”, đaci su doprineli uspehu akcije i prvi put su imali priliku da legalno odlože svoj EE otpad i da nauče o procesu reciklaže i štetnosti elektronskog otpada. Sakupljanje EE otpada i ekološka edukacija u OŠ “Sveti Sava”, deo je aktivnosti vezanih za program “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” u koji se ova škola uključilia početkom ove školske godine. Takođe, ugovorena je i poseta reciklažnom centru krajem aprila.