26.-28.08.2010. Zrenjanin – BiS Reciklažni centar će biti izlagač na jedanaestom sajmu „Inocoop 2010“ u Zrenjaninu koji počinje u četvrtak i traje do subote.

Na štandu Privredne komore Pančeva, u okviru kojeg će se predstaviti BiS, posetioci će, u toku trajanja sajma, moći da se informišu o pravilnom odlaganju elektronskog i električnog otpada i zaštite životne sredine. Na štandu će, takodje, biti izloženi zanimljivi muzejski primerci prvih mobilnih telefona, statičnih i prenosivih računara.

U petak 27.08. u 11h biće održano predavanje na temu „Problem sakupljačke mreže u Srbiji“. Rukovodilac BiS Reciklažnog centra, Božidar Potkonjak, govoriće o problemima sakupljanja elektronskog i električnog otpada u Srbiji kao i o mogućnostima stvaranja sakupljačke mreže u okrugu opštine Zrenjanin. Predavanje će se održati u Privrednoj komori Zrenjanin.

Zrenjaninski sajam “INOCOOP” je posle Novosadskog poljoprivrednog sajma najveća privredna manifestacija u Vojvodini i ima desetogodišnju tradiciju održavanja. Pod sloganom inovacija, kooperacija i preduzetništva u strukturi sajma “INOCOOP 2010” dominira proizvodna delatnost sa preko 85 %, dok ostatak predstavljaju turističke i uslužne delatnosti.