U četvrtak, 7. Aprila u beogradskom Hotelu “Hyatt Regency”, održana je Druga konferencija “ZELENA SRBIJA” koju je pozdravnim govorom otvorio Ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje Republike Srbije, dr Oliver Dulić koji je prisutne poslenike reciklažne industrije Srbije uputio na intenzivniju međusobnu saradnju uz obećanje da će se i država svojom legislativom prilagoditi ovdašnjim uslovima i problematici.

Među izlagačima i gostima bili su i NJ.E, ambasador Vincent Degert, šef Delagacije Evropske Unije u Republici Srbiji, Henri Bohnet, direktor Konrad Adenauer fondacije u Srbiji, Rebeka Božović, generalni direktor SEKOPAK-a, Cvijo Babić, generalni direktor „Vodovod i kanalizacija“ iz Beograda, Marius Costache, direktor Greenwee Rumunija, Mihail Mateski, direktor Greentech Srbija i Dragan Stanković, direktor EZO Grupe.

U drugom delu Konferencije sa temom „Investicije u zelenu ekonomiju – izvori novca (EU, domaći fondovi, zeleni krediti), prisutne je najpre pozdravila Željka Jurakić, direktorka Fonda za životnu sredinu Republike Srbije koja je konkretnim predlozima pozvala srpske reciklere na intenzivniju saradnju. Na mogućnosti sufinansiranja srpskih projekata u domenu reciklaže ukazala je i Gabriele Haselberger, trgovinski ataše pri Austrijskoj ambasadi u Beogradu. A nakon izlaganja Jozefa Vašina, direktora kompanije Electro Recycling (Slovačka) i člana Borda Evropske asocijacije za reciklažu i elektronski otpad, kao i Mirjana Poljaka, direktora kompanije SL – Consult Slovenija, o problematici srpskih reciklažera elektronskog i električnog otpada govorio je Nikola Egić, director Kompanije “BiS Reciklažni centar”. Koristeći urednu statistiku kao najjači argument, Egić je govoreći o poslovnim rezultatima BiS Reciklažnog centra, podvukao urgentnost rešavanja problematike sakupljačke mreže.

Njegovo izlaganje propraćeno je aplauzom i očiglednom podrškom srpskih reciklera.
Konferencija “ZELENA SRBIJA” je i ove godine potvrdila nužnost ove tematike, a organizatori ovog skupa, “Biznis Info Grup” su opravdali očekivanja više od stotinu dvadeset učesnika odličnom realizacijom Konferencije.