Juče se iz Sofije (Bugarska) vratio Božidar Potkonjak, menadžer BiS Reciklažnog centra, koji je u posetu bugarskom partneru otišao kako bi se i definitivno utanačili uslovi saradnje oko realizacije planiranih aktivnosti za 2012. godinu.

Saradnja sa bugarskim reciklažnim centrom “NADIN”, najmodernijim reciklažnom centru u Evropi koji potpuno zbrinjava sve vrste otpada, podrzumeva nastavak realizacije ugovora koji definiše izvoz više od 200 tona opasnog otpada iz pančevačkog reciklažnog centra za Bugarsku, prevashodno katodne cevi, čiji će potpuni ekološki tretman “BiS Reciklažni centar” platiti 330€ po toni.