Novi Sad – Pokrajinski sekretarijat za regionalnu i međunarodnu saradnju je 31. jula 2009. godine u Izvršnom Veću AP Vojvodine u saradnji sa partnerima, Austrijskom razvojnom agencijom ADA i Nacionalnom službom za zapošljavanje, organizovao prezentaciju projekta BORA (Banatska Obrazovno Razvojna Akcija), čiji su osnovni ciljevi:

– Izgraditi sistem kontinuiranog obrazovanja i sticanja novih znanja i veština odraslih prema potrebama dinamične privrede
– Poboljšati koordinaciju između poslodavaca i obrazovnog sistema i obezbediti veštine, znanja i kompetencije nezaposlenim osobama prema stvarnim potrebama na tržištu radne snage

U okviru projekta, do sada su potpisani sporazumi sa dva poslodavca iz Pančeva, preduzećem GOWI i Božić i sinovi, koji će organizovati dodatne obuke za 45 nezaposlenih ljudi (trećinu iz kategorije takozvanih „viškova“ sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje), od kojih će najmanje polovina zasnovati radni odnos.

Kontinuirani proces tranzicije i restrukturiranja naših preduzeća, uglavnom je uzrok stanju u kojem većina zaposlenih, po svojim veštinama, znanjima i kompetencijama, ne zadovoljava potrebe razvoja preduzeća, što vodi značajnom smanjenju radnih mesta, koje nije usaglašeno sa kreiranjem novih. Sa druge strane, zastareo obrazovni sistem i nedovoljno razvijen sektor neformalnog obrazovanja stvara probleme poslodavcima za angažovanje stručnih kadrova.

Kompanija Božić i sinovi, učešćem na ovom projektu, ne samo što dalje razvija sektor edukacije u okviru svoje delatnosti, već još više doprinosi društvenoj odgovornosti jer pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija. Uz negativne tendencije otpuštanja radnika iz velikih pančevačkih giganata, ovo je pozitivan korak i veliki uspeh za sve učesnike projekta i našu kompaniju.