U utorak, 24. maja, povodom Svetskog dana parkova, a u susret akciji “Očistimo Srbiju”, Privredna komora Srema je inicirala akciju sakupljaja elektronskog i električnog materijala u staroj i u Novoj Pazovi.

Gospodin Vladimir Svilokos je pokazao veliki entuzijazam i upornost kako bi se sa ovom akcijom upoznalo što više žitelja Stare i Nove Pazove, animirao medije i omogućio prostor za odlaganje uz tehničku podršku “BiS Reciklažnog centra” iz Pančeva.

Prikupljene količine otpada su istog dana donete u pogone “BiS Reciklažnog centra” gde će biti podvrgnuti reciklaži.

U Sremskoj komori narednog puta očekuju veći odziv jer tvrde da su žitelji Srbije skloniji da od starog frižidera naprave cipleranik, nego da ga daju na reciklažu i da su to navike na koje se mora uporno i kontinuirano uticati.

A u “BiS Reciklažnom centru” najavljuju intenzivan program tokom narednih desetak dana, koji će realizovati njihova sakupljačka mreža: Ada, Bačka Topola, Raška, Niš, Beograd…