Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Pančeva organizovalo je akciju prikupljanja elektronskog i električnog otpada. Na taj način, sprovodeći preporučene programe socijalizacije, učinili su da se članovi društva i štićenici osete društveno korisnim i ekološki osvešćenim.

Nakon prvih količina (štampači, monitori, tastature…) koje je prijatelj ovog Društva doneo u Omoljicu, na reciklažu u BiS Reciklažni centar, ovo preduzeće je Društvu poklonilo računar iz MAR programa. Reč je o recikliranim računarima sa ugrađenim legalnim softverom. Prema rečima Đurđine Atanacković, predsednice Društva M.N.R.O, akcija prikupljanja elektronskog i električnog otpada će se nastaviti, a iz BiS Reciklažnog centra obećavaju i štampač kako bi kancelarija Društva bila opremljena nužnim sredstvima za eksternu komunikaciju.