Delegacija Ministrastva životne sredine i prostornog planiranja, na čelu sa ministrom Oliverom Dulićem, posetila je BiS Reciklažni centar koji posluje u okviru kompanije Božić i sinovi. Ministar je imao priliku da obiđe postrojenje reciklažnog centra, i da se iz prve ruke upozna sa primerom dobre prakse u reciklaži elektronskog i električnog otpada, kao i sa predlozima privrede neposedno pred donošenje neophodnih uredbi za funkcionisanje reciklažne industrije.

Ministar Oliver Dulić, najavio je donošenje uredbi do kraja godine, koje će regulisati upravljanje posebnim tokovima otpada, a u skladu sa tim je u pripremi i uredba za upravljanje elektronskim i električnim otpadom.

Direktor BiS Reciklažnog centra, Nikola Egić istakao je važnost donošenja ekoloških taksi i generalno uspostavljanje održive strukture funkcionisanja upravljanja elektronskim i električnim otpadom.

“Aktivna razmena informacija između donosioca odluka i privrede, predstavlja ključ uspeha u donošenju dugoročnih rešenja, i zato BiS Reciklažni centar kao lider u reciklaži ee otpada , koristi priliku da iskaže aktivan stav i da svojim iskustvom da doprinos u cilju postizanja optimalnog rešenja za državu i privredu”, dodao je gospodin Egić.