Ako postoji urbana ekologija, onda se ona dešava na RECIKLAŠARU.

Moderan pristup kroz izložbu umetničkih predmeta nastalih reciklažom, muzika na recikliranim instrumentima… – ekološki vapaj kroz dopadljivi apel sa fency prizvukom, sve su to atributi koji krase “event” pod nazivom RECIKLAŠAR.

Ovo je, inače, projekat Udruženja Ekocentrik, nastao sa ciljem da široj publici, kroz različite društveno angažovane aktivnosti, približi polje reciklaže, ekologije i zaštite životne sredine, i to kroz medije kulture i umetnosti. Zamisao projekta Reciklašar – Vašar reciklaže jeste da prikaže da, računarski otpad, stari mehanizmi, novine, plastične flaše i kese i mnogi drugi predmeti i materijali koji se tretiraju kao neupotrebljiv otpadom, mogu uz malo mašte postati gradivni blokovi umetničkih dela, ukrasnih i korisnih predmeta i nakita. Mnogi ne znaju, na primer, da se tone i tone čistog zlata bacaju na deponije kao “sadržaj” mobilnih telefona, umesto da se dotrajali telefoni daju na reciklažu i time čuvaju prirodni resursi.

4.Reciklašar je održan na Trgu Nikole Pašića, 19. oktobra, od 12 do 20 sati, a pored mnogobrojnih umetničkih radova, pažnju je privukla i mašina Besnilo – corner monster, mašina koja zaposeda i reciklira. Ova mašina predstavlja projekat grupe Karkatag, a načinjena je od starog bicikla, stare veš mašine i drugih delova upotrebljenih u sekundarne svrhe, čija je osnovna funkcija stvaranje balončića od sapunice i zabava, koja je ovaj događaj učinila još zanimljivijim.

Takođe, na dan Reciklašara, posetioci su mogli da svoj elektronski i električni otpad donesu i odlože u poseban kontejner za reciklažu, za koje je bio zadužen BiS Reciklažni centar iz Pančeva.

Sredstva za realizaciju projekta obezbedio je Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda.