Ministarstvo trgovine i usluga Republike Srbije uništiće postupkom reciklaže 280.000 nosača zvuka slike i računarskih programa koje je zaplenila tržišna inspekcija kontrolom preduzeća i javnih površina. Reciklaža će biti obavljena u BIS IT reciklažnom centru u Omoljici kod Pančeva, koji posluje u sastavu preduzeća „Božić i sinovi“.

Ministar trgovine i usluga, dr slobodan Milosavljević, je naveo da je po okončanju upravnih i sudskih postupaka uz izricanje mere trajnog oduzimanja, a u skladu sa Zaključkom Vlade Srbije, Ministarstvo odlučilo da uništi zaplenjenu robu postupkom reciklaže kako bi dalo doprinos zaštiti i očuvanju životne sredine.

„Tržišna inspekcija ima važnu ulogu u borbi protiv piraterije, to je deo borbe za zaštitu prava stvaralaca, vlasnika industrijske svojine, ali i deo naših aktivnosti za zaštitu potrošača, sprečavanje nelojalne konkurencije i suzbijanje sivog tržišta“, rekao je ministar.

U prostorijama BIS IT reciklažnog centra, u naredna nekoliko dana uz prisustvo tržišne inspekcije biće uništeno oko 10 tona DVD-eva i CD-ova. Ovo postrojenje za reciklažu IT otpada postoji preko 2 godine i do sada je saradjivalo sa mnogobrojnim državnim institucijama i kompanijama u Srbiji.

„Moram reći da je, kao što možete videti, ovo jedno izuzetno uredjeno postrojenje“, rekao je ministar prilikom obilaska BIS IT reciklažnog centra dodavši da je siguran da će se reciklaža zaplenjene robe izvršiti na visoko profesionalan način, po ugledu na standarde Evropske unije. Ministar Milosavljević je u razgovoru sa Nikolom Egićem, direktorom „Božić i sinova“ naglasio da mu je izuzetno drago što sada i u Srbiji postoji koristan način uništavanja piratskih diskova tj. reciklaža.