U Srbiji se reciklažom električnog i elektronskog otpada bave četiri ovlašćena reciklera: BiS Reciklažni centar iz Pančeva, e-Reciklaža iz Niša, S.E.T. iz Beograda i EkoMetal iz Vrdnika. Njihov zajednički interes jeste da se intenzivira sakupljačka mreža u Srbiji kako bi kapaciteti reciklera radili punom parom. Srbija nije ni na pola puta do, odredbama EU, zadatih količina recikliranog otpada. Umesto minimuma od 4 kg, u našoj zemlji se reciklira svega 400 grama godišnje po stanovniku.

Otuda raduje svaka inicijativa koja unapređuje kooperativnost u odnosima malobrojnih domaćih reciklera, a u BiS Reciklažnom centru ističu svoju spremnost na saradnju u culju unapređenja srpske reciklažne industrije. Tako je u četvrtak, 26. januara, u pogone BiS Reciklažnog centra stigla veća količina rashodovanih sijalica i  fluorescentnih cevi koje je dovezao kamion niške e-Reciklaže. S obzirom da BiS Reciklažni centar jedini u Srbiji ima krašer mašinu za reciklažu sijalica i fluo cevi, a u procesu je nabavke i najsavremenijeg Sistema za totalnu reciklažu sijaličnog otpada, logično je očekivati ovakvu saradnju od svih srpskih reciklera elektronskog i električnog otpada. Lojalnost konkurencije se ogleda upravo u kooperativnosti koja neminovno dovodi do obostrang napretka, a na najveće zadovoljstvo klijenata, donsono pravnih i fizičkih lica koji žele da se reše elektronskog i električnog otpada.