Novi Sad je prvi grad u Srbiji u kome će se komunalni otpad selektovati na savremenoj liniji, čime će biti rešen problem odlaganja smeća na gradskoj deponiji. Ovo je u sredu, 25. maja, izjavio Oliver Dulić, ministar za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje, napominjući da će, otvaranjem ove nove linije za separaciju smeća, biti zaposleno 56 ljudi, a da je plan da, za vreme mandata ove vlade Srbije, u zelenoj ekonomiji bude zaposleno 10.000 radnika.

– Smeće ide u separator, gde se nalazi veliki valjak – objašnjava proces rada novog postrojenja Željko Višnjić, pomoćnik generalnog direktora za tehničke poslove JKP ”Čistoća”. – U separatoru će se odvajati otpad koji je moguće reciklirati, a ostatak, koji ne može da se preradi, odvoziće se na deponiju.

BiS Reciklažni centar je i do sada imao dobru i kontinuiranu  saradnju sa JKP ČISTOĆA iz Novog Sada, jer je ugovorom o saradnji reciklirao računarski, električni i elektronski otpad selektovan i prikupljen na komunalnim deponijama Novog Sada. Na žalost, još uvek ima mnogo nesavesnih građana i pravnih lica koji ovu vrstu opasnog otpada bacaju na komunalne deponije. Zahvaljujući savremenom separatoru smeća, pospešiće se količine računarskog, električnog i elektronskog otpada, selektovanog sa gradskih komunalnih deponija i time povećati reciklažni resursi u „BiS Reciklažnom centru“.