Učenici tehničke škole “23. maj” iz Pančeva, posetili su 22.12.2011. godine BIS Reciklažni centar sa ciljem bližeg upoznavanja procesa reciklaže elektronskog i električnog otpada.

Učenici su imali prilike da čuju predavanje o posledicama koje ovaj otpad može da nanese životnoj sredini ali i da izbliza isprate proces preuzimanja elektronske i električne opreme, rasklapanja komponenti na reciklabilne i nerciklabilne elemente, kao i tretiranje reciklabilnih materijala.

Tehnička škola “23. maj” iz Pančeva ima smerove – tehničar za reciklažu i tehničar za zaštitu životne sredine koji mladim srednjoškolcima omogaćavaju da počnu da se razvijaju kao stručnjaci u ovoj oblasti i na taj način čuvaju našu životnu sredinu.