U privrednoj komori Pančeva, 18. i 19. marta održana je druga radionica u okviru projekta Čistija proizvodnja u saradnji sa lokalnom samoupravom Pančeva. Na radionici, prisustvovali su predstavnici osam javnih preduzeća, čiji je osnivač Grad Pančevo, kao i kompanije PETROHEMIJA i BOŽIĆ i SINOVI iz Pančeva. Na temi su obrađene teme o pojmu i značaju čistije proizvodnje u dostizanju održivog razvoja.

Pored predavanja o materijalnom i energetskom bilansu, predstavljeni su i primeri čistije proizvodnje iz kompanija učesnica u projektima 2008. i 2009. godine. Na kraju dvodnevne radionice, objašnjeni su sledeći koraci, a to su: prikupljanje podataka o glavnim proizvodima/uslugama, osnovnim sirovinama, pomoćnom materijalu, utrošku energije i vode. Svakoj kompaniji biće dodeljeni eksperti koji će timovima za čistiju proizvodnju, koji će biti formirani u međuvremenu, raditi na otkrivanju mogućnosti za poboljšanje. Najavljene su i posete eksperata za energtsku efikasnost, kao i eksperata iz Austrije i Slovenije.