BiS reciklažni centar

Pružamo usluge sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana svih razreda EE otpada.

BiS Reciklaža poseduje sve potrebne dozvole za upravljanje EE otpadom na teritoriji Republike Srbije.

BiS reciklažni centar

Pružamo usluge sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana svih razreda EE otpada.

BiS Reciklaža poseduje sve potrebne dozvole za upravljanje EE otpadom na teritoriji Republike Srbije.

Konsalting i

Upravljanje otpadom

Tretman svih vrsta EE otpada

Tretman fluorescentnih cevi i sijalica

Sakupljanje baterija

Uništavanje nosača zvuka, slike i podataka

Procena uticaja na životnu sredinu

Konsalting

Katodna cev televizora zagađuje 4.65 m² zemljišta u periodu od 30 godina

Recikliranje jednog mobilnog telefona bi uštedelo dovoljno energije da vaš lap top radi 44 sata

Reckliranjem monitora štedi se 745 l vode za piće i sprečava se stvaranje iste količine otpadne vode

Reckliranjem monitora štedi se 745 l vode za piće i sprečava se stvaranje iste količine otpadne vode

1 frižider sadrži 440 g freona, što ima efekat 2,8 t CO2 po ispuštanju u atmosferu

Naši sektori

BiS Reciklaža pruža kompletnu uslugu u procesu zbrinjavanja otpada.
Posedujemo sve neophodne dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman otpada na teritoriji RS.
Takođe pružamo konsultanske usluge našim partnerima u vezi sa ispunjavanjem njihovih zakonskih obaveza prijavom u Ministarstvo zaštite životne sredine.
Na ovaj način zaokružujemo ceo proces u oblasti upravljanja otpadom.

• Sektor sakupljanja i transporta

• Sektor skladištenja i tretmana

• Sektor prodaje i zbrinjavanja

NAŠI PARTNERI:

Pridruži se našem timu

Naša firma zapošljava tim ljudi sa širokim spektrom veština i iskustava sa različitim operativnim i kancelarijskim ulogama. Nastojimo da angažujemo vredne ljude sa stavom i radnom etikom koji bi ispunili naše visoke standarde poslovanja. Vaš interes za životnu sredinu i želja za poboljšanjem isto su tako važni da biste se pridružili našem timu.

Za uspešan rad u našoj firmi potrebna Vam je dobra volja i želja za timskm radom i disciplinom! Ako mislite da nam možete pomoći u tome, pošaljite svoj CV na office@bisreciklaza.rs.

Pozicija 1

Recikler-manipulant

Pozicija 2

Viljuškarista

Pozicija 3

Vozač