Društvena odgovornost

Životna sredina

Društvena angažovanost igra važnu ulogu u našoj poslovnoj kulturi. Ona je od našeg nastanka duboko ukorenjena u naše vrednosti, a odražava se kroz svakodnevne aktivnosti kompanije. Poseban akcenat stavljamo na kreiranje partnerstava izmedju BIS Reciklažnog centra, društvenih institucija i nevladinog sektora kako bi zajednički unapredili životnu sredinu i odoleli izazovima.

BiS Reciklaža aktivno učestvuje i čini važnu kariku u razvoju koncepta Cirkularne ekonimije u Srbiji.

Cirkularna ekonomija

Cirkularna ekonomija je novi ekonomski model koji zamenjuje stari model pod nazivom Linearna ekonomija. Za razliku od linearne ekonomije, koja zastupa princip nazvan „uzmi (iz prirode), napravi (u procesu proizvodnje), iskoristi, baci (na otpad)“, model cirkularne ekonomije je u potpunoj suprotnosti.

Sa ograničenim resursima na planeti, linearni model po principu proizvedi, iskoristi i baci, je neodrživ.

Osnov ovog koncepta je da otpad ne postoji
Put cirkularne ekonomije predstavlja smanjenje iskorišćenja resursa, ponovnu upotrebu i reciklažu svih materijala tako da se što manji procenat otpada odlaže na deponije.

BiS Reciklažni centar upravlja otpadom u skladu sa Hijerarhijom upravljanja otpadom, gde je redosled prioriteta:

-Prevencija stvaranja otpada i redukcija – minimizacija korišćenja resursa i smanjenje količine i/ili opasnih karakteristika generisanog otpada
-Ponovna upotreba – ponovno korišćenje proizvoda za istu ili drugu namenu
-Reciklaža – ponovni tretman otpada radi korišćenja sirovine u proizvodnji istog ili različitog proizvoda
-Iskorišćenje vrednosti otpada – kroz kompostiranje, proizvodnju/povrat energije i druge tehnologije
-Odlaganje otpada – ukoliko ne postoji drugo odgovarajuće rešenje, odlaganje otpada deponovanjem ili spaljivanjem bez iskorišćenja energije.

Članstva

BiS Reciklaža je član Udruženja Reciklera Srbije, koji promovišu načela zaštite životne sredine.
Direktor Udruženja Reciklera Srbije je Nikola Egić, direktor matične kompanije Božić i sinovi.
Takođe, BiS Reciklaža je član Vojvodina Metal cluster-a, Nemačko-srpske privredne komore, NALED-a.

U partnerstvu sa NALED-om, u periodu od 2020-2023 realizovan je projekat „Povećanje stope reciklaže za baterije i sijalice“ na teritoriji RS: Povećanje stope reciklaže za baterije i sijalice (naled.rs)

Naši zaposleni

BiS Reciklažni centar broji 150 zaposlenih, različitih profila i kvalifikacija. Od zaposlenih očekujemo da budu odgovorni, samodisciplinovani i kreativni u svakodnevnom poslovanju. Mi podstičemo razvoj zaposlenih i njihovo lično zalaganje vidimo kao uspeh kompanije. Ovo postižemo kako internim i tako i eksternim edukacijama zaposlenih.
Nastojimo da poslujemo odgovorno, sa poštovanjem i u skladu sa zaštitom o životnoj sredini.
Ove vrednosti definisane su u našem Kodeksu poslovne etike, i predstavljaju spoj internih pravila za zaposlene, ali ujedno predstavljaju i pravila kojima se rukovodimo u odnosu prema korisnicima usluga i partnerima.
Naša najvažnija briga jeste bezbednost i sigurnost na radu. Nastojimo da kontinuirano unapređujemo bezbednost i zdravlje na radu. Radnici u reciklaži obavezni su da prođu edukacije i programe za sigurnost na radu.

Naš doprinos društvu

Društvena angažovanost igra važnu ulogu u našoj poslovnoj kulturi. Ona je od našeg nastanka duboko ukorenjena u naše vrednosti, a odražava se kroz svakodnevne aktivnosti kompanije.
Da bi se postigao održiv napredak, orjentisani smo na pomaganje ljudima kako bi oni sebi pomogli. Naši zaposleni su glavni pokretač niza akcija koje sprovodimo sa ciljem jačanja ekološke svesti.

Pozovite +381 13 618 064

Pozovite +381 13 618 064