Baterije

Sakupljanje baterija

Upotrebljene baterije zahtevaju poseban tretman i nikako se ne smeju poistovetiti sa običnim otpadom.
Baterije i akumulatori sadrže teške metale kao što su kadmijum, olovo, živa, cink, aluminijum, bakar, litijum i dr. Zbog ovog sadržaja opasnih materija, reciklaža baterija je izuzetno važna.
U slučaju da baterija završi na deponiji zakopana pod zemljom ili spaljena, kućište baterije se vrlo lako ošteti. Procesom raspadanja i razgradnje teški metali odlaze u zemlju, ali i u podzemne vode i potom u lanac ishrane. Sa druge strane, ukoliko se spale, teški metali dospevaju u vazduh u vidu sitnih čestica, a dalje opet u zemljište i podzemne vode.

Ukoliko imate baterije koje želite da predate, biće nam zadovoljstvo da nas kontaktirate.

+381 13 618 064

+381 13 618 064

office@bisreciklaza.rs

Naše usluge

EE otpad

Fluorescentne cevi i sijalice

Baterije

Nosači zvuka, slike i podataka

Procena uticaja na životnu sredinu

Konsalting

Sertifikati

Pozovite +381 13 618 064

Pozovite +381 13 618 064