EE otpad

Pozovite nas

Ponedeljak-petak od 7:30 do 15:30

+381 13 618 064
Pozovite nas

Ponedeljak-petak od 7:30 do 15:30

+381 13 618 064
Pošaljite upit

Odgovorićemo u najkraćem roku.

office@bisreciklaza.rs

Električni i elektronski otpad (EE otpad) spada u kategoriju najbrže rastućih vrsta otpada po količini. Podaci istraživanja Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu pokazuju da količina elektronskog otpada raste za 40 miliona tona svake godine i da je jedan od najgorih oblika zagađenja na planeti. Sa ekološke strane, to predstavlja jedan od najvećih problema sa kojima se suočavamo. Adekvatno sakupljanje, prerada i odlaganje elektronskog otpada nameće se kao imperativ u borbi za očuvanje prirodne sredine.

Razredi električne i elektronske opreme

 • Veliki kućni aparati
 • Mali kućni aparati
 • Oprema za informatičke tehnologije (IT) i telekomunikacije
 • Oprema široke potrošnje za razonodu
 • Oprema za osvetljenje
 • Električni i elektronski alati
 • Igračke, oprema za rekreaciju i sport
 • Medicinski pomoćni uređaji
 • Instrumenti za praćenje i nadzor
 • Automati

Osnovna delatnost BIS Reciklažnog centra je upravljanje neopasnim i opasnim elektronskim i električnim otpadom, u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom i načelima hijerarhije upravljanja otpadom.Operacije upravljanja otpadom koje BIS Reciklažni centar obavlja sastoje se od: sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada.

Veliki kućni aparati

 • Veliki rashladni uređaji
 • Frižideri
 • Zamrzivači
 • Mašine za pranje veša
 • Mašine za sušenje veša
 • Mašine za pranje posuđa
 • Ugradne rerne
 • Električni šporet i ringle
 • Mikrotalasne peći
 • Električni uređaji za grejanje
 • Električni ventilatori
 • Uređaju za klimatizaciju prostorija

U BIS reciklažnom centru tretiraju se sledeće vrste opasnog i neopasnog EE otpada:

 • 16 02 14 – Odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13
 • 16 02 16 – Komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15
 • 20 01 36 – Odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 • 16 02 11* – Odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike, HCFC, HFC
 • 16 02 13* – Odbačena oprema koja sadrži opasne komponente drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 12
 • 20 01 21* – Fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrži živu
 • 20 01 23* – Odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike
 • 20 01 35* – Odbačena elektronska i električna oprema koja sadrži opasne komponente

Ukoliko imate elektronske i električne uređaje koje želite da propisno zbrinete, procedura je sledeća:

1.  Možete nas kontaktirati preko telefona ili mail-a

2. Dogovor oko uslova saradnje i sklapanja Ugovora

3. Potrebno je da imate okviran spisak otpada u cilju planiranja transporta

4. Sva pravna lica koja generišu otpad i predaju ga ovlašćenom operateru na tretman u obavezi su da se registruju na sajtu: Agencija za zaštitu životne sredine.

5. Dokument o kretanju otpada popunjava se najkasnije dva radna dana pre preuzimanja.

U vezi sa ispunjavanjem vaših zakonskih obaveza pod tačkom 4. i 5. naš konsultantski tim vam stoji na raspolaganju.

Pozovite +381 13 618 064

Pozovite +381 13 618 064