Tretman katodnih cevi

Tretman katodnih cevi od CRT televizora i monitora

Postrojenje za tretman katodnih cevi funkcioniše u skladu sa svim zakonskim regulativama i normama EU, pri čemu se vrši potpuno razdvajanje opasnog stakla od neopasnog stakla koje se nalazi u sklopu CRT monitora, kao i bezbedno uklanjanje fosfornog praha. Sve izlazne frakcije su očišćene od kontaminata. Opasna fosforna prašina sa panelnog stakla se u potpunosti uklanja i tretira kao poseban tok otpada.

Izlazne frakcije su:
  •      Panelno, prednje staklo
  •       Konusno staklo
  •       Metali
  •       Fosforni prah

+381 13 618 064

+381 13 618 064

office@bisreciklaza.rs

Naše usluge

EE otpad

Fluorescentne cevi i sijalice

Baterije

Nosači zvuka, slike i podataka

Procena uticaja na životnu sredinu

Konsalting

Sertifikati

Pozovite +381 13 618 064

Pozovite +381 13 618 064