Tretman rashladnih uređaja

FORREC

Postrojenje za tretman rashladnih uređaja je nove generacije, sa minimalnim uticajem na životnu sredinu. Sistem radi u bezbednom okruženju uz korišćenje tečnog azota za inertizaciju. Na principu krio kondenzacije, svi gasovi koji mogu oštetiti ozonski omotač su izolovani (CFC, HFC, hlorofluorougljenici, pentani).

Proces tretmana omogućava da se dobiju sledeći materijali:

  •    Lim
  •    Bakar
  •    Aluminijum
  •    Plastika
  •    Freon i efluent
  •    Briketi pur pene

+381 13 618 064

+381 13 618 064

office@bisreciklaza.rs

Naše usluge

EE otpad

Fluorescentne cevi i sijalice

Baterije

Nosači zvuka, slike i podataka

Procena uticaja na životnu sredinu

Konsalting

Sertifikati

Pozovite +381 13 618 064

Pozovite +381 13 618 064