BiS Reciklažni centar ugostio je 9. avgusta 2023. godine predstavnike Agencije za zaštitu životne sredine i Udruženja reciklera Srbije.

Direktor kompanije “Božić i sinovi” Nikola Egić sastao se Nebojšom Redžićem, načelnikom Odeljenja nacionalnog registra izvora zagađivanja, Ljiljanom Đorđević, višim savetnikom u Agenciji za zaštitu životne sredine, Goranom Jovanovićem, savetnikom u Agenciji za zaštitu životne sredine i Markom Vučenovićem, generalnim sekretarom Udruženja reciklera Srbije.

Cilj posete bila je razmena informacija i iskustava između u oblasti upravljanja otpadom, a posebno izveštavanja državnih organa i dokumentovanja svih podataka na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, kao i tehnološkog razvoja, praksi i dostignuća kompanije  praksi primenjivog i izvodljivog načina Upravljanja otpadom i posebnog izveštavanja državnih orga“Božić i sinovi”, kao jednog od najvećih operatera posebnih tokova otpada u Republici Srbiji.

Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine i Udruženja reciklera Srbije, kao odlični poznavaoci procesa upravljanja otpadom i izazova sa kojima se susreću operateri otpada u ovoj oblasti u Evropi i svetu, aktivni su učesnici i članovi komisija i radnih grupa za izradu propisa i definisanje procedura upravljanja otpadima, što uključuje i definisanje potrebnih Izveštaja od strane operatera otpada.

Kako bi definisane procedure bile primenjive i kako bi se našlo održivo rešenje, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine i Udruženja reciklera razgovarali su o ključnim pitanjima i važnim segmentima sa menadžmentom kompanije “Božić i sinovi”. Zajedničkim predlozima i idejama teži se ka rešenju koje treba pretočiti u zakonske i podzakonske akte.

Prilikom obilaska postrojenja pratili su put otpada kroz postrojenje za tretman, od zaprimanja otpada, preko razvrstavanja, skladištenja do tretmana na specijalizovanim mašinama. Posebna paznja je posvećena opremi za tretman otpadnih rashladnih uredaja i tretman otpadnih sijalica .

Tehnološki postrojenja su projektovana iz vise podsklopova sa ciljem da se u nizu  izvedu razlicite   R operacije  tretmana radi mogućnosti  ponovnog iskorišćenja, kako bi se  iz otpada dobili neopasni materijali pogodni za dalju preradu u prozvodnji  proizvoda za prvobitnu ili drugu namenu. Pored ove funkcionalnosti, integrisno se  inertizuju opasne materije bez obzira na agregratno stanje u kom su se nazile u otpadnoj opremi.

Na ovaj način, gosti su stekli i širu sliku, odnosno imali mogućnost da na licu mesta vide proces tretmana otpada koji se svakodnevno dokumentuje i izveštava na sajtu  Agencije kroz evidenciju dnevnih, godišnjih izveštaja i dokumenata o kretanju otpada.

Kao Operater upravljanja otpadom sa kapacitetom tretmana od 26.000 tona godišnje, BiS Reciklažni centar izneo je sagovornicima na osnovu svog iskustva svakodnog dokumentovanja predloge za eventualno poboljšanje i jednostvniji i efikasniji način vođenja evidencije, a u skladu sa definisanim zahtevima i Zakonima i podzakonskim aktima u oblasti upravljanja otpadom.

Verujemo da ćemo ovim putem i na ovaj način podrškom, kontinualnom saradnjom i usaglašavanjem potreba obe strane, u budućnosti zajedno dobiti još efikasniji i praktičniji način saradnje operatera otpada i Ministarstva zaštite životne sredine, a sa zajedničkim ciljem i vizijom unapređenja upravljanja otpadom u Srbiji.

TRETMANOM otpad PREOBRAŽAVAMO

u korisne materijale bez uticaja na zivotnu sredinu