Čačak- Akcija „Recikliram, ulažem u budućnost“, pokrenuta je od strane Rotary klub iz Čačka i BiS Reciklažnog centra, tokom novembra i decembra u OŠ Vuk Karadžić iz Čačka. Akcija obuhvata teorijsku obuku usmerenu ka vršnjačkim edukatorima koji će steći osnovna znanja o procesu reciklaže elektronskog otpada, kao i o štetnosti neadekvatnog odlaganja elektronskog otpada. Drugi deo akcije jeste odlaganje elektronskog otpada, i tom prilikom će učenici osnovne škole moći da donesu svoju zastarelu računarsku opremu na reciklažu, da se oslobode elektro otpada i da na aktivan način doprinesu stanju životne sredine u svojoj zajednici.
BiS Reciklažni centar, prepoznao je važnost ekološke edukacije i podizanja svesti najmlađih, i sa tim ciljem je u potpunosti podžao akciju. Menadžer za komunikacije i projekte, BiS Reciklažnog centra, održala je predavanje učenicima škole, zatim je podeljen propagandni materijal i promovisana je ideja o potrebi recikliranje elktronskog otpada. Na predavanju koje je održano 01. decembra 2009., prisustvovala su po dva učenika iz svakog odeljenja viših razreda koji se edukuju za vršnjačke edukatore, a kasnije će ovi učenici na časovima biologije edukovati svoje vršnjake iz odeljenja. Učenici će biti u mogućnosti da odlože svoj elektronski otpad do kraja decembra u prostorije škole, nakon čega će ga BiS Reciklažni centra besplatno reciklirati.
„Kao kompanija koja posluje u skladu sa društvenom odgovornošću, BiS Reciklažni centar je odlučio da u potpunosti podrži ovu akciju, koja ne samo da je usmerena na podizanje svesti kroz edukacije, već i na stvaranje ekoloških navika, time što je đacima omogućeno da besplatno donesu na reciklažu svoj elektronski otpad“, izjavila je Marijana Lazić, Menadžer za komunikacije i projekte, kompanije Božić i sinovi, u okviru koje posluje BiS Reciklažni centra.