Upravni odbor Privredne komore Srbije je na sednici održanoj 23. Decembra 2009. godine, doneo Odluku o obrazovanju Saveta Privredne komore Srbije za društveno odgovorno poslovanje. Savet se sastoji od sedamnaest članova, od kojih je jedanaest iz redova velikih preduzeća, tri iz redova malih i srednjih preduzeća među kojima se nalazi komapanija Božić i sinovi, a preostala tri člana su predstavnici nevladinih organizacija.

Kompanija Božić i sinovi d.o.o. imaće zadovoljstvo i čast da svojim angažovanjem da doprinos promociji društveno odgovornog poslovanja, učestvuje u zajedničkim inicijativama Saveta i ostavri kontinuirani dijalog sa zaiteresovanim stranama.

Rezultat niza akcija koje je kompanija inicirala u prethodnom periodu, prvobitno su doprineli dobijanjem Nacionalne nagrade za društveno odgovorno poslovanje u kategoriji malih i srednjih preduzeća, koju dodeljuje Privrena komora Srbije. Postepenim ali kontinuiranim ulaganjem u podizanje ekoleoške svesti građana, drušveno korisne akcije, obrazovanje i razvoj zaposlenih ali i brigu o klijentima, kompanija se opredelila da u okviru sopstvene strategiju razvoja inkorporira načela i praksu društvene odgovornosti. U skladu sa tim, naša kompanija je članica Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija za Srbiju, inicijative koja zastupa društveno odgovorno poslovanje u Srbiji.