24. mart, Novi Sad – BiS Reciklažni centar donirao je računar P4 školi za posebne potrebe „Milan Petrović“. Ovo je nastavak akcije, koju je sprovela kompanija BIS, kada je školi „Milan Petrović“ poklonjeno deset refabrikovanih računara, koji većini dece sa invaliditetom predstavljaju jedini način komunikacije sa spoljašnjim svetom.

Računar je donacija u okviru akcije koju sprovodi BiS, a koja za cilj ima da se refabrikovani računari, na kojima su instalirane MAR lincence, doniraju obrazovnim ustanovama u Srbiji koje ne mogu da dođu do novih računara i uživaju u prednostima informacionih tehnologija i ostvare svoje pune potencijale.

BiS Reciklažni centar je jedini reciklažni centar u Srbiji sa statusom MIcrosoft Authorised Refurbisher koji omogućava da instaliraju legalan Microsoft Windows na refabrikovane računare namenjene akademskim ustanovama i nevladinim i neprofitnim organizacijama. Ovime se omogućava da računari koje naše kompanije i strane kompanije prisutne u Srbiji menjaju u redovnim intervalima ne postanu opasni tehnološki otpad, već upotrebljive alatke za pripadnike akademskih i drugih zajednica koje zbog raznih ograničenja ne mogu da dođu do novih računara i uživaju u prednostima informacionih tehnologija i ostvare svoje pune potencijale.