U organizaciji Tehničke škole „Nikola Tesla“ Šid i Računarskog fakulteta iz Beograda, uz podršku Narodne kancelarije predsednika Republike, Kancelarije za mlade Opštine Šid i Opštine Stari Grad, od 14. do 17. maja 2010. godine, u prostorijama Računarskog fakulteta iz Beograda održade se IT seminar „IT OpenDays 2010“.

IT seminar „IT OpenDays 2010“ je namenjen učenicima škola četvorogodišnjih obrazovnih profila iz Republike Srbije,  čije interesovanje doseže preko granica obrazovnog programa koji je predviđen za njih u redovnom obrazovanju.

Program IT seminara „IT OpenDays 2010“ je koncipiran tako da pokrije kako aktuelne tako i uskostručne teme u oblasti informacionih tehnologija i komunikacija kao i teme koje se odnose na interakciju između čoveka i računara. Poseban akcenat je stavljen na zaštitu životne sredine i održivi razvoj i korišćenje energetski efikasnih kompjuterskih rešenja.  U skladu sa navedenim, kompanije Božić i sinovi d.o.o.  održaće predavanje koje će zaokružiti edukaciju budućih stručnjaka, povezivanjem važnosti savremenih tehnologjia i odgovornog odnosa prema njima. Slogan IT seminara „IT OpenDays 2010“ je „For a better future…“.

Ciljevi IT seminara „IT OpenDays 2010“ su promovisanje edukacije, obrazovanja i stručnog usavršavanja mladih ljudi, prezentovanje intelektualnih potencijala učesnika seminara, učešće eminentnih stručnjaka i ostvarivanje saradnje sa institucijama, kompanijama i pojedincima.

Realizacijom IT seminara „IT OpenDays 2010“ širi se pozitivna poruka usmerena ka javnom mnjenju o kvalitetnom projektu i mladim ljudima koji shvataju da je obrazovanje jedini put kojim treba da koračaju.