Ove godine, na Svetskom kongresu ekologije u Brazilu “RIO+20”, ništa od promo ili info materijala nije štampano. Konferencija je prošla bez flajera, prospekata, biltena… Naravno cilj je očigledan: UŠTEDA PAPIRA.

Sve publikacije bile su dostupne u elektronskoj formi.

Nakon internacionalong poziva da svi oni koji se na bilo koji način bave ekologijom, daju svoj doprinos I napišu par reči o aktuelnoj nacionalnoj problematici, I “BiS Reciklažni centar” je prosledio stručan prikaz problematike srpske reciklažne industrije kada je reč o elektronskom I električnom otpadu, a među odabranim člancima u elektronskom izdanju “A best practices collection” objavljen je tekst “BiS Reciklažnog centra”, čime je ovaj reciklažni centar jedina srpska kompanija zastupljena u ovoj svetskoj ekološkoj publikaciji.

ZAINTERESOVANI OVAJ ČLANAK MOGU “PRELISTATI” KLIKOM NA OVAJ LINKstr. 42.