Kako je u toku osnivanje novog odeljenja Gradske biblioteke Pančevo – za komunikaciju, interkulturalni dijalog i izdavačku delatnost, BiS Reciklažni centar je za ovo novo odeljenje donirao dva računara iz MAR programa. Reč je o recikliranim računarima koje BiS Reciklažni centar ima pravo da donira s obzirom da je autorizovani Microsoft-ov refabrikant. Otuda oba donirana računara imaju legalno ugrađene Microsoft-ove programe.

Računari su donirani za tehničko opremanje kancelarijskog prostora novog odeljenja ove Gradske biblioteke.