Kao što je i obećano na početku akcije “Velika dela mog malog sela”, BiS Reciklažni centar je OŠ Dositej Obradović iz Omoljice, poklonio dve moderne, pokretne školske table sa pratećom opremom (specijalni brisači, marker raznih boja, punjač…).

Tokom nedelju dana avgusta u Omoljici je održana akcija koja je imala za cilj prikupljanje električnog, elektronskog i računarskog otpada. Akciju su pomogla deca volonteri iz omoljičke osnovne škole i kulturno umetničkog društva. Otuda je, u znak zahvalnosti za vredan rad i ekološko ponašanje, direktorki škole Dobrili Purković predate poklon BiS Reciklažnog centra.

Ove nedelje je počela akcija i u Starčevu gde se takođe očekuju velike količine ove vrste otpada.