Beograd- Grupa Droga Kolinska je u saradnji sa BiS Reciklažnim centrom, pokrenula projekat recikliranja svog elektronskog otpada. Zastareli računari i ostala tehnološka oprema, zamenjena poslednjih godina savremenijom će se za početak skladištiti u magacinima BiS Recikalžnog centra, nakon čega će se se izvršiti testiranje i selekcija računara koji mogu da se vrate na ponovnu upotrebu, a ostatak računara će ići na reciklažu.
Refabrikovanjem se omogućava ponovna upotreba računara, koje će grupa Droga Kolinska donirati obrazovnim institucijama i nevladinim organizacijama i na taj način im obnoviti ili po prvi put nabaviti IT opremu neophodnu za rad.
Pomenuta akcija grupe Droga Kolinska i BiS Reciklažnog centra, predstavlja pozitivan primer brige biznis sektora za potrebe šire društvene zajednice, kao i brige o životnoj sredini.