19.11.2010 Beograd – BiS Reciklažni centar je sproveo ekološku akciju u USAID – Projektu za razvoj konkurentnosti u Beogradu.

U okviru edukativnog dela ekološke akcije, menadžer BiS Reciklažnog centra Božidar Potkonjak održao je jednočasovno predavanje o štetnosti i pravilnom odlaganju elektronske i električne opreme. Predavanje je bilo prilagodjeno zaposlenima na projektu koji su pokazali veoma veliko interesovanje za ovaj ekološki problem u Srbiji.

Drugi deo akcije obeležio je početak akcije prikupljanja elektronske i električne EE opreme koji će lično predati na reciklažu svi zaposleni. Planirano je da akcija traje mesec dana kako bi se prikupila što veća količina EE opreme.

„Uvideli smo da u kancelarijama i privatno imamo stvarno puno stare elektronske opreme koja nam više ne služi i koju možemo da predamo na reciklažu i budemo društveno odgovorni. BiS Reciklažni centar nam je izašao u susret i organizovao sjajno predavanje o štetnosti i pravilnom odlaganju EE opreme, a takodje će odneti i reciklirati svu staru opremu koju prikupimo“ izjavila je Natalija Sandić, saradnik na projektu u sektoru obnovljivih izvora energije.

USAID Projekat za razvoj konkurentnosti je četvorogodišnji projekat od 14.7 miliona dolara koji je pokrenut u oktobru 2007. godine, u cilju podsticanja ekonomskog razvoja kroz značajno povećanje konkurentnosti privatnog preduzetništva u Srbiji.  Projekat radii sa malim i srednjim preduzećima u vodećim privrednim granama da bi se povećala prodaja, izvoz, investicije i broj radnih mesta.