Stalno unapređujući svoju delatnost reciklaže, BIS IT Recycling Centar je iz Nemačke uvezao novu mašinu poznatog evropskog proizvodjača reciklažnih mašna za granuliranje.

To je još jedan doprinos boljem iskorišćenju domaće sirovinske osnove iz IT i elektronskog otpada, a takođe predstavlja i zatvaranje jos jednog reciklažnog procesa iz sopstvenih resursa. Mašina vrši preradu otpadnih specijalnih vrsta plastike u granule koje mogu lako da se ponovo upotrebe kao tehnološka sirovina uz velike uštede u ceni i energetskom utrošku. Kao takav moći ce da se ponudi domaćim poslovnim preduzećima koja su specijalizovana za proizvodnju artikala od plastičnih masa.

U postupku smo pregovaranja za dobijanje najpovoljnije i najkvalitetnije ponude koja se tiče mašine za presovanje i baliranje ostalih otpadnih materijala, a koje vode poreklo od rashodovane elektronske i računarske opreme.

Ovo je samo početak realizacije našeg plana za opremanje reciklažnog centra kompletnim tehnološkim postrojenjima koje neće zaostajati puno za prosečnim evropskim centrima i standardima.