Društveno odgovorno poslovanje danas predstavlja neizostavan koncept poslovnog ponašanja, po kome privredni subjekti koji ga dobrovoljno primenjuju nadilaze svoju primarnu funkciju sticanja i raspodele profita i na taj način ostvaruju pozitivan uticaj na svoje radno, društveno i prirodno okruženje.

BiS Reciklažni centar će, u skladu sa svojim društveno odgovornim poslovanjem, svakog meseca isticati one kompanije koje redovno i kontinuirano dokazuju svoje društveno odgovorno poslovanje na taj način što brinu o čovekovoj okolini i o životnoj sredini i na pravilan način odlažu svoj električni i elektronski otpad.

Otuda nam je zadovoljstvo da objavimo da su u proteklom periodu najagilnije bile kompanije: SBB, NESTLE, FIAT, L’ OREAL, BANCA INTESA, NIS, DUNAV Osiguranje, TELEKOM, TELENOR, COOL BEER i SOŠO “Milan Petrović”.