Ekoindustrija 2013. – najveći međunarodni sajam zaštite okoliša, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u Mađarskoj, održan je od 25. do 27. septembra u Budimpešti. Treća po redu sajamska manifestacija, Ekoindustrije 2013, koja je organizovana u godini koju je Evropska unija proglasila za godinu zaštite kvaliteta vazduha, bila je fokusirana na načine smanjenja zagađenja vazduha, kao i na implementaciju Evropske direktive o industrijskim emisijama.

Tematski, sajam je obuhvatio sve industrijske sektore odnosno proizvodnje koje su direktno ili indirektno vezane za zaštitu životne sredine, energetsku efikanost i korišćenje obnovljivih izvora energije, a naglasak je bio na tehnologiji i društveno odgovornom poslovanju prema prirodi.

Stručne teme Sajma ekoindustrije 2013  bile su: otpad, sekundarne sirovine i proizvodi od otpada, sprečavanje nastanka otpada, vazduh, voda, zemljište, obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost, eko – arhitektura, klimatske promene, biotehnologijai zaštita od buke i vibracija.

Na mađarskom tržištu otpada vlada veliko interesovanje za korišćenje industrijskog otpada. Naglasak je zato stavljen na sekundarne sirovine nastale iz otpada, kao i na istraživanje mogućnosti njihovog korišćenja.

Na 4000 kvadratnih metara predstavilo se više od 80 izlagača i suizlagača, među kojima su ove godine bili predstavnici eko – industrije, kompanije koje su prikazale rezultate postignute u oblasti zaštite životne sredine, organizacije iz oblasti ekoloških istraživanja i inovacija, stručne organizacije u oblasti zaštite životne sredine, inostrane firme iz oblasti ekologije, kao i ekonomska odeljenja stranih ambasada.

Privrednu delegaciju Republike Srbije predvodila je Privredna komora Srbije sa svojim ekspertom za životnu sredinu, Sinišom Mitrovićem. Delegaciju su činile eminentne srpske firme čija je delatnost u sferi zaštite životne sredine, predstavnici preduzeća koja se bave tretmaom EE otpada, guma, pet ambalaze, izvozom opasnih materija radi inseneracije, privatna privredna komora …

Kompaniju  “Božić i sinovi” predstavljali su generalni direktor Nikola Egić i menadžer Reciklažnog centra Božidar Potkonjak. Predstavljajući se okupljenjima, oni su naglasili da kompanija “Božić i sinovi” jedina u regionu poseduje opremu za kompletan tretman veštačkih izvora svetla. Takođe su istakli da je ovo postrojenje, kao i većina drugih, projektovano za kapacitete koji uglavnom premašuju potencijale države u kojoj je instalirana, te da iz tih razloga problem inputa otpada treba rešavati na regionalnom nivu (da BiS reciklažni centar preuzima sijalice od drugih zemalja iz regiona). S obzirom na to da je Madjarska sused Srbije i naša veza sa ostatkom Evrope, te da smo usmereni na njih u tranzitu, po mišljenju predstavnika kompanije “Božić I sinovi”  bilo dobro da upravo Madjarskoj predajemo opasan otpad na inseneraciju.

Sastavni deo sajamskih događanja bili su i poslovni B2B susreti, tematske konferencije i drugi skupovi. Sajam je organizovala resorna mađarska asocijacija koja okuplja preduzeća iz sektora zaštite životne sredine i prateće proizvodnje (Association of Environmental Enterprises) u saradnji s Evropskom preduzetničkom mrežom (Enterprise Europe Network).