Kompanija “Božić i sinovi” je i ove godine predstavljala pančevačku reciklažnu industriju na Međunarodnom sajmu zaštite životne sredine Ecofair 2013.

BiS Reciklažni centar se predstavio pod kupolom najveće hale beogradskog sajma, ovoga puta u okviru zajedničkog štanda Udruženja ,,Hrabri čistač,, čiji je BiS ne samo član, već I osnivač. Ovo udruženje operatera industrijskog i opasnog otpada, u kome je zastupljeno 20 renomiranih kompanija iz cele Srbije, bavi se reciklažom, energetskim iskorišćenjem, tretmanom i deponovanjem otpada, kao i izvozom opasnog otpada.

Cilj ovogodišnjeg nastupa na sajmu Ecofair bio je podizanje kapaciteta operatera prema najboljoj dostupnoj praksi kroz predlaganje i realizaciju projekata za stvaranje domaćih reciklažnih centara, a najviše je bilo reči o suzbijanju nelojalne konkurencije i sivog tržišta, postizanju efikasnije komunikacije među ovlašćenim operaterima, obaveštavanju javnosti i podizanju nivoa svesti našeg društva o zaštiti životne sredine sa akcentom na tretmanu industrijskog i opasnog otpada koje nisu dovoljno zastupljene.

Sajam je otvorila ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović, nakon čega se kompanija “Božić i sinovi” predstavila stručnom prezentacijom I primerom dobre prakse na temu “,,Reciklaža fluorescentnih cevi i svih vrsta sijalica,, koju je mnogobrojnim zainteresovanim posetiocima sajma predstavio Božidar Potkonjak, menadžer Reciklažnog centra “Božić I sinovi”. I u narednim danima na štandu udruženja ,,Hrabri čistač,, ređale su se interesantne prezentacije kompanija učesnica: Ekokarika Beograd, BIOM Zagreb, Dimničar Beograd, Jakob Beker Ruma, Miteco Kneževac i dr.

Misija kompanije “Božić i sinovi” i njihovih kolega iz udruženja ,,Hrabri čistač,, je da se poveća odgovornost za obavljanje ove delatnosti i da u saradnji sa srpskim i evropskim institucijama bude poboljšan zakonodavni okvir mlade reciklažne industrije poštujući tradiciju i kulturu ovih prostora i da prednost da domaćoj pameti i infrastrukturi.