Prateći potrebe klijenata, BiS Reciklažni centar je proširio asortiman usluga i na oblast fizičkog uništavanja poslovne dokumentacije, što je novina u Srbiji.

Ovaj proces se vrši na modernoj opremi uveženoj iz Nemačke, na specijalizovanim šrederima za papir, kod kojih je moguće izabrati čak i veličinu papirnih ostataka na izlazu iz šredera. Posle tretmana, sastavljanje istog je nemoguće, što garantuje tajnost podataka. Ovako istretiran papir automatski ulazi u komore koje su u sastavu posebne prese koja ga pakuje i vezuje u bale, kako bi se smanjio volumen papirne mase.  Na ovaj način, ekološki lanac postaje zatvoren, a produkt spreman za berzu sekundarnih sirovina.

 

Ovaj šreder oznake HSM FA400, kapaciteta 150 kg papira na sat, mobilno je
postrojenje i može da radi i na terenu, u prostorijama klijenta ili u prostorijama BiS Reciklažnog centra (takođe u prisustvu klijenta). Cela operacija je sve vreme pod nadzorom obučenog operatera .

BiS Reciklažni centar, prvoosnovana firma za reciklažu EE otpada u Srbiji je zahvaljujući ovoj novoouvedenoj usluzi, u stanju da u skladu sa pojedinačnim zahtevima klijenata, brzo i efikasno uništiti poverljivu dokumentaciju uz pružanje zakonskih dokaza o realizaciji.