Mada se Dom za decu i omladinu sa oštećenjem sluha iz Beograda – još krajem januara uključio u akciju «Budi odlu(i)čan, recikliraj» koju «BiS Recikažni centar» sprovodi u saradnji sa školama Srbije, zbog snežnih padavina i obustava nastave, akcija tek sada oživljava. Za trud u prikupljanju elekronskog i električnog otpada, «BiS Reciklažni centar» će nagraditi aktiviste akcije nedostajućim nastavnim sredstvima. Zato iz ovog reciklažnog centra upućuju apel svim ekološki osvešćenim građanima da donose svoj električni i elektronski otpad, jer od količine prikupljenog otpada zavisi kolika će se sredstva donirati Domu za decu i omladinu sa oštećenjem sluha.

Sa 400 grama elektronskog i električnog otpada po stanovniku za godinu dana, koliko se danas reciklira u Srbiji, naša se zemlja još nije približila standardu koji je propisan odredbama EU a koji iznosi 4 kilograma recikliranog elektronskog i električnog otpada po stanovniku.

Otuda je «BiS» – prvoosnovani srpski reciklažni centar i ovu 2012. godinu proglasio godinom Akcija u cilju sakupljanja što većih količina elektronskog i električnog otpada. Najpre su konstruisani i proizvedeni metalni kontejneri u koje se može odlagati ova vrsta otpada, a potom su pokrente akcije po celoj Srbiji: «Otpad donesi, novo ponesi», «Velika dela mog malog sela», «Ekološke veštine moje opštine», «Recikliram, dakle postojim» i «Budi odlu(i)čan, recikliraj».

Nakon Matematičke gimnazije i OŠ «Vladislav Petković Dis» i  beogradski Dom za decu i omladinu sa oštećenjem sluha se priključio ovoj akciji. U dogovoru sa pedagozima i štićenicima ovog Doma, namenski kontejner je postavljen u dvorištu Škole za oštećene sluhom-nagluve «Stefan Dečanski», u Ulici Svetozara Markovića 85a, a ulaz u školsko dvorište je iz Tiršove ulice.

«BiS Reciklažni centar» će donatorskim iznosom u vrednosti ukupno prikupljenog  otpada nagraditi trud dece i omladine sa oštećenjem sluha iz ovog beogradskog Doma i to kupovinom nedostajućeg nastavnog sredstva. Otuda se pozivaju svi ekološki osvešćeni Beograđani, stanari, komšije, pravna lica… da se priključe akciji i prikupe što veće količine elektronskog i električnog otpada jer na taj način ne samo da iskazuju brigu o zaštiti čovekove okoline, već i pomažu deci i omladini sa oštećenim sluhom.

Akcija traje do 15. marta, a otpad se može odnositi svakog radnog dana od 9 do 17 sati u školsko dvorište Škole «Stefan Dečanski».