Učenici OŠ “Svetozar Marković Toza” sa Detelinare u Novom Sadu, prikupili su više od 1500 kilograma elektronskog i električnog otpada, a uz podršku Petra Narančića, direktora škole. Kažu da su odlučili da prikupe neispravne električne i elektronske uređaje u svom kraju, sa željom da na taj način daju doprinos čistijoj i zdravijoj okolini. Oganizovano su prikupili i istrošene baterije. Po dolasku aktivista iz Udruženja građana “KOMŠIJA”, bez straha od hladnog vremena, priskočili su u pomoć i – “KONTEJNER NA TOČOVIMA”, poklon “BiS Reciklažnog cetra” –  začas bio napunjen. Kontejner je bio mali da primi sve što su ovi EKO-JUNACI prikupili, pa će skupljači iz Udruženja građana “Komšija” moramo da dolaze još dva do tri puta. I to nije sve. “KOMŠIJE” su vrednim đacima poklonile kutije za odlaganje papirnog otpada, koji će redovno odvoziti i predavati na reciklažu.

U najskorije vreme, učenicima će biti dostavljen i namenski kontejner za odlaganje sijalica i fluorescentnih cevi koji je takođe obezbedio BiS Reciklažni centar.

Inače, Udruženje građana “KOMŠIJA” je proširilo svoju dalatnost tako da sada uz električni i elektronski otpad preuzima i jestivo i motorno ulje, koje se predaje ovlašćenom recikleru, odnosno BiS Reciklažnom centru u Pančevu.