Poštovani klijenti,

Obaveštavamo Vas da je rok za dostavu Godišnjih izveštaja o otpadu Agenciji za zaštitu životne sredine 31.03.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko izrade izveštaja ili tumačenja Vaših obaveza, možete se obratiti kompaniji „Božić i sinovi“ d.o.o.