Loše stanje u reciklažnoj industriji Srbije, gde su mnoga preduzeća pred gašenjem, biće promenjeno novim zakonskim rešenjima i to već od početka iduće godine, istakao je Dejan Novaković, državni sekretar u Ministartsvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na okruglom stolu ’Reciklaža – Nova industrijska grana’ u organizaciji BIZlife-a.

Pre svega to se odnosi na ponovno formiranje Fonda za zaštitu životne sredine, iz koga se reciklerima isplaćuju naknade, koji će ovaj put biti formiran kao budžetski fond, gde će se jasno kontrolisati isplata sredstava. Kako je nivo naplata naknada reciklerima 20 odsto, Novaković je najavio bolji rad inspekcija na osnovu koga se daju rešenja o isplatama naknada. Same naknade će se puniti na tri načina – uključujući i eko takse. Personalnim rešenjima u upravi poboljšaće se rad državnih organa, a to će se postići i na lokalnom nivou.

Na okruglom stolu ’Reciklaža – Nova industrijska grana’ predstavnici reciklera zatražili su da se uspostavi sistem. Prema rečima Jovice Božića, vlasnika kompanije Božić i sinovi, sistem je neophodan kako se ne bi desilo da se na primer dobije dozvola za izvoz pepela, koja će biti povučena već posle pet dana.

Recikleri su se na okruglom stolu u organizaciji BIZLife-a založili i za poziciju Srbije kao reciklažnog centra regiona, u kom bi se prerađivao otpad iz Crne Gore, Makedonije i BiH. Takođe, zatraženo je i da se individualni sakupljači uključe u sistem, kako bi se smanjio udeo sive ekonomije u ovom poslu. Ukoliko se u svemu ovome uspe, Srbija bi do 2018. ispunila norme EU u ovoj oblasti.

Izvor: BIZlife