Kompanija BIS IT reciklažni centar za reciklažu IT otpada iz Pančeva, pokrenula je tokom 2008. godine u saradnji sa regionalmom privrednom komorom Pančevo i ostalim komorama širom Srbije, akciju bespalatnih edukativnih konferencija. Cilj akcije je informisanje uže i šire javnosti o potrebi reciklaže tehnološkog i ostalog industrijskog otpada, načinima reciklaže u Srbiji uz osvrt na evropsku praksu i problematiku u Srbiji.

Predavači su renomirani strušnjaci iz oblasti ekologije, reciklaže i tehnoloških nauka zato ne treba propustiti jedinstvenu priliku i detaljno se informisati o potencijlima industrije reciklaže u Srbiji i načinima na koji se efikasno i bezbedno možete rešiti IT otpada iz vašieg poslovnog prostora.

Činjenica da elektronski otpad raste po stopi od 5% godišnje i time je svrstan u najbrže rastući otpad na svetu, nimalo ne ide na ruku konceptu održivog razvoja.

Tema : Upravljanje otpadom i reciklaža elektronskog otpada. Mesto održavanja: RPK Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 48, Kikinda Vreme održavanja: 06.02.2009. godine sa početkom u 12h, Vrsta: edukativna konferencija otvorena za javnost.

Predavači:

  1. Vlada Babić – Ezo Group/ Upravljanje industrijskim otpadom
  2. Nikola Egić, generalni direktor Božić i sinovi
  3. Božidar Potkonjak, menadžer BIS IT reciklažnog centra / Reciklaža e-otpada, domaća iskustva i praksa u EU
  4. prof. Pedja Jovanić – Institut za multidisciplinarna istrazivanja/ reciklaža monitorskog stakla i baterija

 

Trajanje konferencije: 01.30h

Molimo Vas da svoje prisustvo povrdite na tel: 0230/21-080 i 21-173 ili e-mail adrese: tibor.horvat@komora.net i stojan.mijatovic@komora.net, kontakt osobe su Horvat Tibor i Stojan Mijatović.

Preuzmite pozivnicu