Već drugi mesec, BiS Reciklažni centar dokazuje da je i ekologija deo kulture: kulture ponašanja i kulture življenja. Naime, u želji da stimuliše građane Pančeva, odakle je ovo reciklažno preduzeće i da ih informiše ne samo o načinima pravilnog odlaganja elektronskog i električnog otpada, već i o štetnosti nepravilnog odlaganja, BiS Reciklažni centar uspešno sarađuje sa pančevačkim Centrom za kulturu i Radio Pančevom. Naime, svakog meseca BiS Reciklažni centar otkupljuje po šest (tri puta po dve) karte za sve pozorišne predstave koje se igraju u tamošnjem Kulturnom centru, da bi te karte bile deljene svakog utorka u jednoj od najslušanijih emisija iz kulture koju vodi novinarka Ivanka Solomunović. Ivanka našim sugrađanima, koji uspešno reše mini ekološki kviz, poklanja karte za pozorišne predstave, tako da su ekološki najobrazovaniji Pančevci do sada pogledali najbolje predstave naših pozorišta: Play Popović (sa Ružicom Sokić), Plodni Dani (sa Isidorom Minić), Matica (sa Goricom Popović), Falična pogodba (sa Miroslavom Žužićem) …

Kulturni centar Paneva je svoju društvenu odgovornost pokazao i postavljanjem namenske kutije za odlaganje fluorescentnih cevi i sijalica i to u svom holu, a sa željom da se Pančevcima obezbedi još jedna lokacija za pravilno odlaganje ove vrste otpada.