26.01.2010. Pančevo – BiS Reciklažni centar je u saradnji sa NVO „Eco Green Team“ organizovao ekološku akciju u ETŠ „Nikola Tesla“ u Pančevu povod svetskog dana edukacije o zaštiti životne sredine.

U okviru ove akcije predavači „Eco Green Team“, koje je obučio BiS Reciklažni centar, su djacima računarskih smerova održali predavanje o zaštiti životne sredine i reciklaži elektronskog i električnog EE otpada.
„Drago nam je što su djaci bili veoma zainteresovani za ovu temu s obzirom da su svi sa računarskih smerova i da su u bliskom i svakodnevnom kontaktu sa elektronskom i električnom opremom. Oni će jednog dana raditi u velikim kompanijama i direktno biti generatori ovog opasnog otpada tako da je bitno da ovakve edukacije budu konstante“ izjavila je predsednica „Eco Green Team“ Nataša Orešković.

U drugom delu ove ekološke akcije organizovano je prikupljanje elektronskog i električnog EE otpada. On je prikupljen od djaka, škole a i samih profesora koji su vrlo rado doneli svoj otpad i na taj način pokazali svojim djacima da su društveno odgovorni i da brinu o zaštiti životne sredine. Sav prikupljeni otpad odvežen je u BiS Reciklažni centar gde će se obaviti njegova reciklaža a škola će dobiti sertifikat o reciklaži i priključiti se i ostalim pančevačkim srednjim školama koje su na isti način pokazale da  su društveno odgovorne.