Pored programa zamene i reciklaže starih automobila, do kraja septembra biće reciklirano oko 100 000 tona raznog otpada iz svih pogona i kancelarija „Zastave“. „To je jedan od ekoloških planova Fiata koji mora biti adekvatno sproveden u cilju zaštite životne sredine“, navodi dr. Branislav Nedeljković, šef tima za ekologiju Zastave automobila. Po njegovim rečima, biće nabavljena kompletno nova oprema za skoro sva postrojenja, trenutno za proizvodnju automobila Fiat Punto.

U ukupnom otpadu, najviše ima metala, dok je poseban izazov bilo nešto preko 20 tona elektronskog i električnog otpada. S obzirom da u Srbiji postoje reciklažni centar za preuzimanje i tretman ove vrste otpada, sve je išlo relativno lako. BiS IT reciklažni centar iz Pančeva, već je preuzeo preko 16 tona ee-otpada i kažu da će do kraja avgusta čitav posao biti završen. Nadzor prikupljanja i reciklaže različitog otpada iz Zastave, vršiće MACE, renomirana kuća u oblasti građevinskog i projekt menadžmenta koju je direktno angažovalo Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj.

BiS IT reciklažni centar je ključna karika i u projektu reciklaže automobila. Njihov posao je reciklaža svih elektronskih komponenata automobila koji stignu u Sholz Centar za reciklažu u Železniku.