Odbor Udruženja za ekologiju Regionalne privredne komore Pančevo planira izradu Studije o otpadu koji se reciklira na području Južnog Banata, kao i o preduzećima koja se legalno bave reciklažnom delatnošću. Sekretar odbora Udruženja gospođa Jasmina Vladisavljević i predstavnik Zavoda za javno zdravlje Pančevo, gospođa Dubravka Nikolovski bile su u radnoj poseti našem Reciklažnom Centru.

Infrastruktura koja se sastoji iz kancelarijskog, magacinskog, skladišnog, reciklažnog i servisnog prostora smešten je na 3.500 m2 namenski moderno opremljenog prostora. Reciklažni Centar poseduje i građevinsku dozvolu za gradnju za još 2.000 m2 poslovnog prostora. Građevinski objekti sa uređenom infrastrukturom (prilazni putevi, parkinzi, trafo stanica i drugo ) nalazi se na ograđenoj i obezbeđenoj parceli površine 10.000 kvadratnih metara. U razgovoru i obilasku infrastrukture Centra za reciklažu ,razmenjena su iskustva, ideje kao i konkretni predlozi za unapredjenje saradnje, razmena banera i isticanje informacija o kompaniji na sajtu Privredne komore.

Konstatovana je samo deklarativna podrška drzave sličniim projektima, velika finansijska opterećenja i takse, nelojalna konkurencija nelegalnih otpada, manjak ekološke odgovornosti privrednih oraganizacija kao i nesprovođenje sankcija prema nesavesnima.

U okviru ove akcije Udruženja za ekologiju Privredne komore prikupljaju se podaci za za izradu Studije sa temom “Reciklaža u regionu Juznog Banata” kao baza podataka za naredne akcije i projekte unapređenja ove strateske delatnosti, koja je u razvijenom svetu respektivna i profitabilna grana industruje.

Kompanija “Božić i sinovi” d.o.o., Pančevo, je dana 07.06.2006. god. od Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine, po Rešenju br. 353-02-657/2006-02 dobila saglasnost na studiju za projekat formiranja Centra za Reciklažu ( računarske i elektronske opreme ) čime su se stekli uslovi kako za skladištenje, tako i za preuzimanje racunarskog i elektronskog otpada i preradu. Inače zakonom je računarski i elektronski otpad svrstan u kategoriju opasnog otpada . Skladištenje, manipulacija i tretman je dozvoljeno samo ovlašćenom reciklažnom centru a za nepridržavanje zakonskih propisa predvidjene su i visoke kazne. Ovlasceni Centar za Reciklažu IT i elektronske opreme počeo je sa radom početkom jula meseca 2006. godine.