Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, 28.04.2010. godine, na osnovu Zakona o upravljanju otpadom izdalo je kompaniji Božić i sinovi d.o.o. prvo Rešenje o izdavanju dozvole za tretman otpadnih fluoerescentnih cevi koje sadrže živu i ostalih uređaja za osvetljenje u mobilnom postrojenju, kompaniji Božić i sinovi d.o.o.

Pored pomenute dozvole izdato je i Rešenje o izdavanju dozvole za sakupljanje i transport otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu i ostali uređaji za osvetljenje, otpada od elektronskih i električnih proizvoda i ostalog opasnog i neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije.

Mobilno postrojenje za reciklažu otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu i ostalih uređaja za osvetljenje namenjeno je tretmanu otpada na različitim lokacijama, dok je povremeno između između dva odvoženja na teren smešteno u Reciklažnom centru  kompanije Božić i sinovi d.o.o.

Pomenutom dozvolom obuhvaćene operacije upravljanja otpadom su prevoz postrojenja do mesta reciklaže, smanjivanje volumena drobljenjem lampi na licu mesta, prevoz postrojenja do reciklažnog centra, privremeno skladištenje stakleniog krša, smeštaj postrojenja u prostoriju namenjenu za privremeni smeštaj mobilnog postrojenja krašer mašine.

Osnovna namena krašer mašine je smanjenje zapremine sijalica do 80% lomljenjem na licu mesta, sa ciljem sprečavanja lomljenja u transportu koje bi dovelo do zagađivanja životne sredine. Zahvaljujući svojoj mobilnosti tj. transportom ADR prevozom, krašer mašina se odvozi kod generatora čime se izbegava rizičan transport i odbačene fluorescentne lampe se zatim tretiraju na licu mesta.

Strateškom odlukom da proširi poslovanje na segment reciklaže fluorescentnih lampi i drugih svetiljki, BiS Reciklažni centar je omogućio srpskoj privredi da posluje u skladu sa članom 51. Zakona o upravljanju otpadom koji nalaže vlasnicima odbačenih fluorescentnih lampi da iste predaju licu koje ima dozvolu za tretman ovih lampi. Kapacitet krašer mašine za fluoerescentne cevi i uređaje za osvetljenje je 1500 komada po satu, što na mesečnom nivou iznosi 264 000 komada, odnosno 3168000 komada na godišnjem nivou.

Društveno odgovorne kompanije mogu krenuti putem kompanija Kolubara Univerzal a.d. i Simpo a.d. koje su prve u Srbiji reciklažom neonskih sijalica dale svoj doprinos održivom razvoju.