Srbija može da kroz Globalni dogovor Ujedinjenih nacija (UN) o društveno odgovornom poslovanju poboljša imidž i privuče više investitora, ocenjeno je u ponedeljak na skupu u Privrednoj komori Srbije. Stalni koordinator UN u Srbiji, Vilijam Infante, ocenio je da je za to potrebno da se više domaćih kompanija uključi u Globalni dogovor koji promoviše usaglašavanje poslovnih aktivnosti kompanija sa deset univerzalnih principa društveno-odgovornog poslovanja u oblasti ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije. Kompanija “Božić i sinovi” imala je priliku da predstavi svoj najnoviji izveštaj o napretku, zajedno sa predstavnicama  kompanija “Delta holding” i “Jubmes banka”.

Izlaganje generalnog direktora kompanije, Nikole Egića, posebno je zainteresovalo stalnog koordinator UN u Srbiji, Vilijama Infantea, koji je želeo da zna šta je to što ovu kompaniju, trostrukog dobitnika Nacionalne nagrade za društveno odgovorno poslovanje, navodi da i dalje istu energiju ulaže u ovaj segment svog poslovanja. Prema Egićevim rečima, kompanija “Božić i sinovi” je odavno postala svesna toga da su šanse za “osvajanje” novih klijenata daleko veće sa priznanjima za društveno odgovorno poslovanje u rezimeu, i da isto tako zaposleni sa više sigurnosti i poverenja odlučuju da rade za kompaniju takvog imidža.

Ekspert u oblasti društveno odgovornog poslovanja, Dirk Olin, ukazao je na neophodnost i prednosti izveštavanja o DOP-u, kao i na primere dobre prakse i razlike u sistemu izveštavanja u SAD i Evropi.

Trenutno je u Globalnom dogovoru aktivan relativno mali broj firmi, zbog čega će Privredna komora Srbije pojačati aktivnosti u tom procesu, kako bi se što veći broj preduzeća uključio. Plan je da se njihov broj do kraja 2013. godine poveća na više od stotinu.