Nakon akcije koju su poslednjeg meseca školske godine organizovali učenici Osnovne škole “Žarko Zrenjanin” iz Banatskog Novog Sela, na njihovu adresu stigla je i zaslužena nagrada.

Kompanija “Božić i sinovi” nagradila je trud učenika koji su tokom akcije uz pomoć svojih roditelja, učiteljice Gordane Tomić, njenih kolega iz škole i drugih savesnih Novoseljana prikupili značajnu količinu električnog i elekronskog otpada. Akcija je bila prilika da i oni manje informisani saznaju nešto više o opasnom otpadu i o tome zašto je važno njegovo pravilno zbrinjavanje. Istovremeno, učenici su upoznati i sa prednostima reciklaže, a svoja saznanja podelili su sa roditeljima i komšijama, koji su podržali njihovu akciju i svoje stare uređaje odložili u kontejner u školskom dvorištu.

Otpada za reciklažu prikupljen je uz tehničku pomoć “BiS Reciklažnog centra”, a na osnovu njega kompanija “Božić i sinovi” školi je donirala računar i monitor, i tako još jednom potvrdila svoj status društveno odgovorne kompanije, za šta je već tri puta zaredom ovenčana i Nacionalnom nagradom za društveno odgovorno poslovanje.